TwitterGoogle Maps

formats

Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯ Подготовка за акредитация на лечебни заведения съгласно Закона за лечебните заведения и Наредба № 18 от 20.06.2005 г.

Нашата организация разполага с високо квалифициран екип от специалисти (юристи, икономисти и лекари) за извършване на консултации и подготовка на процедура за самооценяване на лечебните заведения. Преди започване на съвместна работа, екип от наши консултанти ще посети на място Вашето лечебно заведение, за да прецени нивото Ви на готовност за стартиране на първия етап от акредитационната процедура – самооценяването. След това ще извършим всичко необходимо за изработването на доклада за самооценка и подготовката на необходимия доказателствен материал към него.

Цените и сроковете за извършване на консултациите за самооценка на цялостната медицинска дейност, съобразно предмета на дейност на лечебното заведение, по програмите от приложенията на Наредба №18/20.06.2005 г. се предоставят след запитване. Ние предлагаме допълнително и консултации при изготвяне на Програма за развитие и управление на лечебното заведение.